Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ATESTIRANJA ZAVARIVAČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-133-3-70/16 od 15.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13890/16 od 09.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA "PANTHEON"
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-131-3-61/16 od 12.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13887/16 od 09.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LESOMINSKIH OBLOGA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-130-3-60/16 od 12.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13889/16 od 09.08.2016.godine​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA VARENJE, REZNIH I BRUSNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-132-3-64/16 od 13.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 13894/16 od 09.08.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM JAVNOM PREVOZU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-104-3-46/16 od 21.06.2016.g.
Ispravka obavještenja o nabavci broj 1373-7-2-104-8-55/16 od 04.07.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12834/16 od 25.07.2016.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA SANACIJE KROVA I OLUKA NA ROBNOM MAGACINU U STANICI BANJA LUKA (SEKCIJA ZA STD BANJA LUKA)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-3-106-3-48/16 od 22.06.2016.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12382/16 od 20.07.2016.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com