Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NOVIH IMPREGNISANIH BUKOVIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak - drugi put
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-120-3-41/17 od 21.08.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16352/17 od 25.09.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU, 2018. GODINU I 2019. GODINU OD STRANE EKSTERNE - NEZAVISNE REVIZIJE
Otvoreni postupak sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-24-3-20/17 od 21.06.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16052/17 od 20.09.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SUKCESIVNE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-121-3-42/17 od 22.08.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15952/17 od 19.09.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NOVIH NEPREDVIĐENIH RADOVA NA IZGRADNJI RADIONICE ZA TEKUĆU OPRAVKU KOLA SA RADIONIČKIM KOLOSIJEKOM U SKLOPU ŽELJEZNIČKOG TERMINALA OMARSKA
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15238/17 od 07.09.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA ZBOG PROPUŠTANJA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA DA DOSTAVI DOKUMENTACIJU IZ ČLANA 45. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA​ ZA NABAVKU UGLJENOGRAFITNIH ČETKICA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441- I 661-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-79-3-30/17 od 24.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA ZBOG PROPUŠTANJA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA DA DOSTAVI DOKUMENTACIJU IZ ČLANA 45. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA broj V-5. 15247/17 od 07.09.2017.godine​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OPRAVKE I SERVISIRANJA RAFAMET STRUGOVA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-125-3-43/17 od 23.08.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15245/17 od 07.09.2017.godine​​​