Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ČELIKA I LIMOVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-287-3-123/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23693/20 od 15.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT 1: USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOJ ZGRADI STANICE BANJA LUKA I
LOT 2: USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOJ ZGRADI STANICE PISKAVICA I
LOT 3: USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOM OBJEKTU SRPSKA KOSTAJNICA

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-304-3-134/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23313/20 od 09.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU DIGITALNOG TESTERA ZA AKUMULAORSKE BATERIJE
Konkurentski postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-301-3-133/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22779/20 od 03.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOČIONIH PAPUČA OD SIVOG LIVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-285-3-116/20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22778/20 od 03.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22706/20 od 02.12.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22789/20 od 03.12.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com