Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MONOBLOK TOČKOVA Ø 920mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-428-3-214/19 od 26.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3835/20 od 20.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-444-3-227/19 od 31.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3530/20 od 14.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SIGNALNIH SREDSTAVA ( DIO SPECIFIKACIJE)
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-447-3-228/19 od 31.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3531/20 od 14.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441- (DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-421-3-207/19 od 25.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3142/20 od 10.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-380-3-184/19 od 02.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2914/20 od 07.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I UGRADNJU ČELIČNIH ZAŠTITNIH MREŽA NA KOSINAMA USJEKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-419-3-209/19 od 25.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 3143/20 od 10.02.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com