Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE-PORTIRE I
LOT 2: SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE-PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-313-3-129/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27832/18 od 28.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-,661-,733- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-8-125/18 od 21.09.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27755/18 od 27.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VUČE VOZOVA DOBOJ I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2018/2019 GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-314-3-132/18 od 06.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27833/18 od 28.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ERUPTIVNOG TUCANIKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-311-3-126/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27609/18 od 26.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE NAVLAČENJA CRIJEVA DP VENTILA I REPARACIJA CRIJEVA GLAVNOG VODA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-308-3-128/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27503/18 od 25.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI, ULJA I PERMANTA
Ovoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-283-3-116/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27183/18 od 20.12.2018.godine