Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MJERNE OPREME ZA RADNU JEDINICU PRESOVANI SKLOPOVI SEKCIJE ZA OŠV PRIJEDOR
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-390-3-165/15 od 26.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26330/15 od 30.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE REMONTA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 7500 kVA 110/27,5 kV U EVP DOBOJ I EVP BANJA LUKA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-387-3-166/15 od 26.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26238/15 od 30.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOROVE DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-387-3-160/15 od 25.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25872/15 od 24.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE VAGONSKIH ALTERNATORA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-400-3-169/15 od 30.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25867/15 od 24.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE POTPUNOG KASKO OSIGURANJA OD OSNOVNIH RIZIKA BEZ UČEŠĆA U ŠTETI I SA UKLJUČENIM DOPUNSKIM RIZIKOM KRAĐE VOZILA I DIJELOVA VOZILA SA UČEŠĆEM U ŠTETI OD 10%
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-377-3-158/15 od 23.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25659/15 od 22.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MEHANIČKOG MATERIJALA (ČELIČNA UŽAD, STEGE, KUDELJA, BORAKS, OLOVNE PLOMBE, ŽICE ZA PLOMBIRANJE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-346-3-145/15 od 27.10.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25347/15 od 17.12.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com