Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOČIONIH PAPUČA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-321-3-132/15 od 06.10.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25212/15 od 16.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNIH PROJEKATA SANACIJE KLIZIŠTA NA PRUZI DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD:
LOT 1: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA SA SVIM GEOLOŠKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA U KM 19+830-19+880,
LOT 2: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OBALOUTVRDNE ZAŠTITE SA SVIM GEOLOŠKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA U KM 37+700+900 I KM 37+950-38+000,
LOT 3: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OBALOUTVRDNE ZAŠTITE SA SVIM GEOLOŠKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA U KM 38+500-38+750 I
LOT 4: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OBALOUTVRDNE ZAŠTITE SA SVIM GEOLOŠKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA U KM 61+880-62+000 I KM 61+800-61+83

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-328-3-134/15 od 06.10.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24980/15 od 14.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU STROGOURAČUNATIH OBRAZACA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-367-3-154/15 od 10.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24981/15 od 14.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA DIZEL MOTORNI VOZ 813/814-043
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-393-3-161/15 od 25.11.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24987/15 od 14.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA ZA 2015.GODINU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-347-3-146/15 od 27.10.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24046/15 od 03.12.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MASTI, ULJA I TEČNOSTI
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-274-3-98/15 od 04.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24056/15 od 03.12.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com