Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-125-3-28/15 od 05.05.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10811/15 od 02.06.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VIBRO-NABIJAČA (ŽABA) - 2 KOMADA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-85-3-4/15 od 05.05.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10524/15 od 28.05.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU BOJA, LAKOVA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA FARBANJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-104-3-11/15 od 27.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10523/15 od 28.05.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU POHAĐANJA KURSA (OBUKE) IWE/IWT ZA STICANJE INTERNACIONALNIH DIPLOMA (internacionalni inžinjer za zavarivanje i internacionali tehnolog za zavarivanje)
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-107-3-17/15 od 27.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10203/15 od 25.05.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HEMIJSKIH SREDSTAVA (HERBICIDI I OKVAŠIVAČI) I PRATEĆE OPREME ZA HEMIJSKO TRETIRANJE KOROVA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-95-3-13/15 od 27.04.2015.
g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10069/15 od 22.05.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OPRUGA OD TERMOPLASTIČNOG ELASTOMJERA ZA ODBOJNI I VUČNI UREĐAJ
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-88-3-6/15 od 16.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10070/15 od 22.05.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com