Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZNOG ALATA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-131-3-30/15 od 11.05.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11695/15 od 12.06.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA KONTAKTNU MREŽU
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-120-3-24/15 od 28.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11681/15 od 12.06.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-122-3-25/15 od 05.05.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11354/15 od 09.06.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-111-3-19/15 od 27.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11065/15 od 04.06.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU AMORITIZERA I GUMENO METALNIH ELEMENATA ZA LOK.SER.441-
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-110-3-15/15 od 27.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11066/15 od 04.06.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA ZA SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA NA PUMPAMA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-114-3-18/15 od 27.04.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 10812/15 od 02.06.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com