Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-85-3-51/19 od 08.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12775/19 od 07.06.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI I ULJA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-83-3-49/19 od 07.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12779/19 od 07.06.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU NOVOG KOLOSJEČNOG PRIBORA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-93-3-54/19 od 10.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12770/19 od 07.06.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LESOMINSKIH OBLOGA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-99-3-58/19 od 13.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12780/19 od 07.06.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU PODOLITA I LJEPILA ZA PODOLIT
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-100-3-59/19 od 13.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12776/19 od 07.06.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT1: HEMIJSKIH SREDSTAVA ( HERBICIDI I OKVAŠIVAČI) I PRATEĆA OPREMA ZA HEMIJSKO TRETIRANJE KOROVA
I ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA
LOT 2: BAČVI PVC 3000 LITARA ZA PITKU VODU

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-78-3-46/19 od 07.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12349/19 od 03.06.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com