Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA SANACIJI PROSTORIJA U UPRAVNOJ ZGRADI ŽELJEZNICA RS AD DOBOJ, PRIZEMLJE, DESNI HODNIK OD ULAZNIH VRATA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-3-107-3-39/17 od 07.08.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14726/17 od 31.08.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HEMIJSKIH SREDSTAVA (HERBICIDI I OKVAŠIVAČI) I PRATEĆE OPREME ZA ZA HEMIJSKO TRETIRANJE KOROVA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-101-3-38/17 od 28.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14931/17 od 04.09.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ROBA (MATERIJALA) ZA SANACIJU STKA KABLA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-85-3-32/17 od 25.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14727/17 od 31.08.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2017./2018.GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-90-3-36/17 od 27.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14616/17 od 30.08.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH NA LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE SERIJE RH 2062
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-84-3-33/17 od 25.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14364/17 od 24.08.2017.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-87-3-35/17 od 26.07.2017.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14363/17 od 24.08.2017.godine​​​