Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJLA ZA TELEFONSKE VEZE I RADIO STANICE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-218-3-104/19 od 16.08.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 20312/19 od 16.09.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-661-733 I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-175-3-88/19 od 19.07.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19974/19 od 10.09.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2019/2020. GODINU(1200 TONA)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-216-3-102/19 od 14.08.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19730/19 od 06.09.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU
LOT 1: DRENAŽNIH PROFILISANIH CIJEVI Ø 160 - PVC
I ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE ZA
LOT 2: BETONSKIH CIJEVI I OSTALOG MATERIJALA ZA IZRADU REVIZIONIH ŠAHTOVA

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-222-3-106/19 od 20.08.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19535/19 od 04.09.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ERUPTIVNOG TUCANIKA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-223-3-108/19 od 22.08.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19534/19 od 04.09.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ALATA ZA GORNJI STROJ KOLOSJEKA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-217-3-103/19 od 15.08.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19389/19 od 03.09.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com