Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJENO GRAFITNIH ČETKICA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441- I 661-
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-430-3-216/19 od 26.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2913/20 od 07.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA, TIP SPA-4, SPA-5, ELEXA 93, RLC23 I PZZ-EA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-437-3-220/19 od 30.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2912/20 od 07.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU TRANSFORMATORSKOG IZOLACIONOG ULJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-424-3-213/19 od 26.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2740/20 od 06.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU OBRUČ TOČKA (BANDAŽ) ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441- (104 KOMADA)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-432-3-218/19 od 27.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2543/20 od 05.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU BATERIJE I SUHI ELEMENTI) ZA DIZEL AGREGAT I NAPOJNI UREĐAJ ZA CC UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-390-3-195/19 od 23.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2557/20 od 05.02.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ISPORUKE I MONTAŽE SISTEMA RADIO VEZE U STANICI BANJA LUKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-446-3-230/19 od 31.12.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2267/20 od 03.02.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com