Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-276-3-100/15 od 04.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 20287/15 od 20.10.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU:
Lot 1: usluge sukcesivnog baždarenja kolskih vaga od 100 tona, vaga za mjerenje osovinskog pritiska, decimalnih i nedecimalnih vaga po potrebi i
Lot 2: usluge sukcesivne opravke kolskih vaga do 100 tona, vaga za mjerenje osovinskog pritiska, decimalnih i nedecimalnih vaga po potrebi

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-280-3-105/15 od 07.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19691/15 od 12.10.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VODOOTPORNE PLOČE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-261-3-93/15 od 01.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18913/15 od 01.10.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MEBL ŠTOFA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-263-3-95/15 od 02.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19422/15 od 07.10.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VV I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2015/2016.GODINA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-285-3-114/15 od 09.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19425/15 od 07.10.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SIJALICA, OSIGURAČA KABLOVA, REFLEKTORA I NATRIJUMOVIH SIJALICA ZA NISKONAPONSKU OPREMU I JAKU STRUJU
Konkurentski zahtjev za dostavu podataka
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-283-3-108/15 od 08.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19125/15 od 05.10.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com