Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA SANACIJU CP2 (kablovske spojnice i prateći materijal)
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-272-3-102/15 od 04.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19124/15 od 05.10.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KRUPNO LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 50-100 cm SA UTOVAROM U Rgs VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-275-3-101/15 i 1373-1-1-275-3-104/15 od 04.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18743/15 od 30.09.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU UGLJA ZA GREJNU SEZONU 2015/2016.GODINU
Otvoreni postupak - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-265-3-92/15 od 31.08.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18574/15 od 28.09.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU PODOLITA I LJEPILA ZA PODOLIT
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-262-3-94/15 od 01.09.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18353/15 od 24.09.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ELEKTRONSKIH BRZINOMJERNIH UREĐAJA ZA LOK.SER.441-, BAZNIH STANICA ZA OČITAVANJE BRZINOMJERA I OPREME I UREĐAJA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH BRZINOMJERA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-3-71/15 od 16.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16964/15 od 04.09.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE MOTORA POMOĆNIH POGONA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-235-3-83/15 od 30.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16656/15 od 31.08.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com