Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MJERNIH INSTRUMENATA ZA ELEKTRONSKE I ELEKTRORELEJNE SS UREĐAJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-230-3-78/15 od 22.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16562/15 od 28.08.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA RED VOŽNJE 2015/2016.GODINU
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-233-3-82/15 od 29.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16567/15 od 28.08.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU APARATA ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE TOPLOM VODOM
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-219-3-69/15 od 15.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5.16309/15 od 25.08.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MULTIFUNKCIONALNOG MREŽNOG UREĐAJA ZA ŠTAMPANJE, SKENIRANJE I KOPIRANJE A4/A3
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-218-3-70/15 od 16.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 16247/15 od 25.08.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOK.SER.441-, 661- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-185-3-59/15 od 11.06.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15881/15 od 18.08.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-234-3-81/15 od 28.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15885/15 od 18.08.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com