Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-196-3-62/15 od 29.06.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15560/15 od 11.08.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKA SUKCESIVNU NABAVKU TECNOSTI ZA UNUTRASNJE I VANSKO PRANJE PUTNICKIH VAGONA I LOKOMOTIVA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-216-3-68/15 od 15.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15338/15 od 06.08.2015.godine

ODKUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-200-3-65/15 od 06.07.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15060/15 od 03.08.2015.godine.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU EURO DIZELA EN-590
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-156-3-43/15 od 26.05.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14766/15 od 29.07.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKA SUKCESIVNU NABAVKU RUČNOG ALATA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-132-3-31/15 od 11.05.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14767/15 od 29.07.2015.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI RADIONICE ZA TEKUĆU OPRAVKU KOLA SA RADIONIČKIM KOLOSIJEKOM U SKLOPU ŽELJEZNIČKOG TERMINALA OMARSKA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-164-3-51/15 od 05.06.2015.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14460/15 od 24.07.2015.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com