Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA DMV 813/814
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-81-3-45/19 od 07.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 12351/19 od 03.06.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ZA
LOT 1: MEBL ŠTOF ZA PUTNIČKE VAGONE I
LOT 2: MATERIJAL ZA TAPACIRANJE SJEDIŠTA PUTNIČKIH VAGONA

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-73-3-40/19 od 03.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11910/19 od 29.05.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-60-3-33/19 od 22.04.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11321/19 od 23.05.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-55-3-26/19 od 16.04.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11325/19 od 23.05.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE PROLJETNE I JESENJE DERATIZACIJE U SVIM ŽELJEZNIČKIM ČVOROVIMA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-75-3-43/19 od 06.05.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11502/19 od 24.05.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE ANGAŽOVANJA AUTOBUSKOG PREVOZA U SITUACIJI VANREDNIH DOGAĐAJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-56-3-37/19 od 24.04.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 11324/19 od 23.05.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com