Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU KABLOVSKIH SPOJNICA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-283-3-138/19 od 04.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25710/19 od 15.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-325-3-159/19 od 01.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25714/19 od 15.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA "BOŽIĆ" KOČNIKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-315-3-152/19 od 28.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25419/19 od 12.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE PREKAVLIFIKACIJE I DOŠKOLOVAVANJA RADNIKA ZA ZANIMANJE ZAVARIVAČ-VARILAC
Javni poziv za dostavu ponuda Aneks II Dio B, broj JP-3/2019

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25421/19 od 12.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HRASTOVE IMPREGNISANE SKRETNIČKE GRAĐE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-300-3-149/19 od 18.10.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25422/19 od 12.11.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA UDUVAVANJA OPTIČKOG KABLA U POSTOJEĆU KABLOVSKU KANALIZACIJU NA DIONICI DOBOJ-PETROVO
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-244-3-126/19 od 12.11.2019.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25417/19 od 12.11.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com