Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MJERNIH INSTRUMENATA ZA TK
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21746/20 od 18.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA SS UREĐAJA (DIO SPECIFIKACIJE)
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 22085/20 od 23.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MJERNIH INSTRUMENATAT ZA SPEV
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21748/20 od 18.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE NAVALAČENJA CRIJEVA DP VENTILA I REPARACIJU CRIJEVA GLAVNOG VODA KOMPLET ALATA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21852/20 od 19.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU NOVOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21758/20 od 18.11.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA VIJČANI KOMPRESOR ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 21296/20 od 10.11.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com