Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE I ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE U GARANTNOM ROKU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-265-3-108/18 od 09.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24591/18 od 27.11.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OPRAVKE KOLSKIH VAGA DO 100 TONA, VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA, DECIMALNIH I NEDIGITALNIH VAGA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-284-3-115/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25508/18 od 05.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU SUKCESIVNE NABAVKE OSIGURAČA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-250-3-102/18 od 25.10.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25125/18 od 03.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE BAŽDARENJA KOLSKIH VAGA DO 100 TONA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-281-3-117/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 25204/18 od 03.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA PO MRS 19-PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-245-3-98/18 od 22.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 24244/18 od 22.11.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MATERIJALA ZA AT VARENJE ŠINA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-246-3-97/18 od 22.10.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 23983/18 od 19.11.2018.godine