Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU PRVORANGIRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA USLUGU IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA PO MRS 19-PRIMANJA ZAPOSLENIH
Konkurentski zahtjev

Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-245-3-98/18 od 22.10.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 2093/19 od 30.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGEPOPRAVKE DRUMSKO-ŠINSKOG ROVOKOPAČA TIPA MSH-04 OK1
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-341-3-140/18 od 25.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1923/19 od 29.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE STANICA (ESTW L 90-5)
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-353-3-147/18 od 27.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1924/19 od 29.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU VISOKONAPONSKIH MJERNIH TRANSFORMATORA I ODVODNIKA PRENAPONA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-346-3-145/18 od 26.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1474/19 od 24.01.2019.godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA
LOT 1: NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA
LOT 2: NABAVKA BOROVE DASKE

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-358-3-150/18 od 27.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1475/19 od 24.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU AGREGATA, DIZELA, TROFAZNI,33 kVA SA POSTOLJEM I SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA SERVER SALE U ZGRADI KIBERNETIKE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-309-3-135/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1248/19 od 22.01.2019.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com