Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU STACIONARNIH, STARTNIH AKU-BATERIJA I SUHI ELEMENATA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19646/20 od 19.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OSIGURAČA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19807/20 od 21.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU OBRAZACA
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19427/20 od 15.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA 
LOT 1: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-RELEJI,
LOT 2: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU-OSIGURAČI I
LOT 4: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU -KABLOVI
I ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA
LOT3: MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU OPREMU

Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19647/20 od 19.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I UGRADNJU ČELIČNIH ZAŠTITNIH MREŽA NA KOSINAMA USJEKA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19542/20 od 16.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE OSVJEŽENJA 30ME I 3RE LICENCI PROGRAMA "PANTHEON"
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19541/20 od 16.10.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com