Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA LOKOMOTIVU SERIJE 661-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-333-3-138/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 1011/19 od 18.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE SEKTORA ZA IS I IT
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-332-3-136/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 802/19 od 16.01.2019.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE OBAVEZNOG KOLEKTIVNOG-KOMBINOVANOG OSIGURANJA RADNIKA PRI I IZVAN OBAVLJANJA REDOVNOG ZANIMANJA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-285-3-122/18 od 20.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 801/19 od 16.01.2019.godine​​​

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA VISOKONAPONSKU OPREMU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-312-3-127/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27610/18 od 26.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE-PORTIRE I
LOT 2: SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE-PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-313-3-129/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27832/18 od 28.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU AKUMULATORSKIH BATERIJA ZA LOKOMOTIVE SERIJE 441-,661-,733- I PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-8-125/18 od 21.09.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27755/18 od 27.12.2018.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com