Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ERUPTIVNOG TUCANIKA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-311-3-126/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27609/18 od 26.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE NAVLAČENJA CRIJEVA DP VENTILA I REPARACIJA CRIJEVA GLAVNOG VODA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-308-3-128/18 od 05.12.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27503/18 od 25.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU MASTI, ULJA I PERMANTA
Ovoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-283-3-116/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 27183/18 od 20.12.2018.godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE LOT 1: SUKCESIVNU NABAVKU ALATA ZA ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA KOLOSJEKA I
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2: SUKCESIVNU NABAVKU ALATA ZA ODRŽAVANJE DONJEG STROJA PRUGE

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-295-3-121/18 od 19.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26899/18 od 17.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU RAČUNARSKIH ELEKTRONSKIH KARTICA ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-291-3-119/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26378/18 od 11.12.2018.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UREĐAJA DU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-292-3-120/18 od 19.11.2018.g.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 26376/18 od 11.12.2018.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com