Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU GUMENO-ARMIRANIH CRIJEVA ZA LOKOMOTIVE, PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18733/20 od 06.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU MATERIJALA ZA VARENJE, REZNIH I BRUSNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18245/20 od 01.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU KOMPLET KAPA PROTIV BOČNOG OTPORA ZA DRVENE PRAGOVE I ŠINSKE STEGE
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18137/20 od 30.09.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU USLUGE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA RADNIKA ŽELJEZNICA RS AD DOBOJ
Anex II dio B

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18239/20 od 01.10.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU STACIONARNIH, STARTNIH AKU BATERIJA I SUHI ELEMENATA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 17279/20 od 17.09.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE SANACIJE OBJEKTA RADIONICE KO5
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 17093/20 od 14.09.2020.godine

 

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com