Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU SIGNALNIH SIJALICA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15856/20 od 25.08.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA ELEKTRO DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15927/20 od 26.08.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU SANITARNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15645/20 od 20.08.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU HEMIJSKIH SREDSATAVA (HERBICIDI I OKVASIVAČI) I PRATEĆE OPREME ZA HEMIJSKO TRETIRANJE KOROVA
Konkurentski zahtjev

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15370/20 od 14.08.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SUKCESIVNU NABAVKU
LOT 1: USLUGE SERVISIRANJA I OPRAVKE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA DACIA SANDERO I RENAULT FLUENCE SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA I
LOT 2: USLUGE OPRAVKE I SERVISIRANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA

Otvoreni postupak

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15336/20 od 14.08.2020.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE EDUKACIJE I ATESTIRANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE ŠINSKOM DIZALICOM, GRAJFEROM I AUTO DIZALICOM
Javni poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 15335/20 od 14.08.2020.godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com