Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH MODULA ZA BRZINOMJERNI UREĐAJ TELOC 1500
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-163-3-73/20 od 27.08.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 17217/20 od 16.09.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA U STANICI POTKOZARJE, PRUGA DOBOJ - NOVI GRAD
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-407-3-197/19 od 23.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 4373/20 od 28.02.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE STANICA ESTW L90-5 I TIP ESA 44+UNZ (DIO SPECIFIKACIJE)
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-439-3-222/19 od 30.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2915/20 od 07.02.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE SANACIJE KROVA NA STANIČNOM OBJEKTU SRPSKA KOSTAJNICA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-431-3-219/19 od 27.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2739/20 od 06.02.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE GUMA VANJSKIH I UNUTRAŠNJIH ZA TERETNA VOZILA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-429-3-217/19 od 26.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1706/20 od 28.01.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE ODVOZA OTPADA KONTEJNERIMA ZA ČVOR DOBOJ
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-435-3-221/19 od 30.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2738/20 od 06.02.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH MAŠINA PLASSER-THEURER
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-418-3-206/19 od 25.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2433/20 od 04.02.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE IVIČNOG VIJENCA-KONZOLNOG AB ELEMENTA NA MOSTU, U km 43+407, PRUGA DOBOJ-NOVI GRAD
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-412-3-202/19 od 24.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1703/20 od 28.01.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-422-3-212/19 od 26.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1704/20 od 28.01.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE KOMPLET SKRETNICA 49 E1-200-6 SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI - 2 KOM.
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-423-3-210/19 od 25.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2033/20 od 30.01.2020.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com