Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT 1:
SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE - PORTIRE I
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 2 :
SUKCESIVNA NABAVKA SLUŽBENE OBUĆE ZA ČUVARE - PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-236-3-123/16 od 26.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 20824/16 od 25.11.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TEČNOSTI ZA UNUTRAŠNJE I VANJSKO PRANJE PUTNIČKIH VAGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-227-3-115/16 od 17.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 20141/16 od 15.11.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA PUTNIČKE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-217-3-106/16 od 04.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 19060/16 od 31.10.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA MEHANIČKI DIO LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-211-3-100/16 od 30.09.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18740/16 od 26.10.2016.g.​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE CAT MOTORA TIP 3508 I 3406 UGRAĐENIH NA LOKOMOTIVE SERIJE 643- I LOKOMOTIVE SERIJE Rh 2062
Otvoreni postupak - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-202-3-94/16 od 28.09.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18640/16 od 25.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE MOTORA POMOĆNIH POGONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-206-3-98/16 od 29.09.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18131/16 od 18.10.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SLUŽBENE ODJEĆE ZA IZVRŠNO OSOBLJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-163-3-86/16 od 25.08.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 16554/16 od 23.09.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE IZRADE AKTUARSKOG OBRAČUNA ZA 2016. GODINU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-149-3-75/16 od 04.08.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 14925/16 od 26.08.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE SIGNALNIH SREDSTAVA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-135-3-66/16 od 14.07.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 14058/16 od 11.08.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TANSFORMATORA I RELEJA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-118-3-58/16 od 05.07.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13403/16 od 02.08.2016.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com