Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE KABLOVSKIH SPOJNICA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE KABLOVSKE TRASE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-60-3-26/16 od 16.05.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 10569/16 od 23.06.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE MJERENJA PRUGE ELEKTRONSKIM MJERNIM KOLIMA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-44-3-18/16 od 12.05.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 10126/16 od 16.06.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MATERIJALA ZA TELEFONSKE VEZE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-51-3-23/16 od 13.05.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 9128/16 od 02.06.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME SA USLUGOM NADOGRADNJE PROBNICE ZA ISPITIVANJE VAZDUŠNE KOČNICE TIP PDR4A-L
Otvoreni postupak - treći put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-440-3-172/15 od 23.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1271/16 od 26.01.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH KOMPONENTI (MODULI) OD CENTRALE TIPA SI 2000 SMJEŠTENE U STANICI DOBOJ - CP1, KAO I OD REGISTROFONA SMJEŠTENIH U STANICAMA DOBOJ I BRČKO
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-433-3-174/15 od 23.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 966/16 od 20.01.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONE POSTOLJE Y-25
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-90-3-7/15 od 17.04.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 716/16 od 18.01.2016.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE OBRAZACA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-401-3-168/15/15 od 30.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26405/15 od 31.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA SANACIJE KROVA I OLUKA NA ROBNOM MAGACINU STANICE BANJA LUKA (SEKCIJA ZA STD BANJA LUKA)
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-3-396-3-167/15 od 26.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26236/15 od 30.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU-BATERIJE I SUHI ELEMENTI) I AKU BATERIJE ZA ELEKTRO-ENERGETSKA POSTROJENJA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - drugi put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-388-3-164/15 od 26.11.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25658/15 od 22.12.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE STATIČKOG ISPITIVANJA STUBOVA KONTAKTNE MREŽE U STANICI VRBANJA I ČELINAC
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - drugi put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-345-3-144/15 od 27.10.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25211/15 od 16.12.2015.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com