Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH KOMPONENTI ZA SS MODULE I MATERIJAL
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda- II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-286-3-119/15 od 10.09.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 19388/15 od 07.10.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TERMOIZOLACIONIH STAKALA I OGLEDALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda- II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-289-3-116/15 od 10.09.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18637/15 od 29.09.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE MOTORA POMOĆNIH POGONA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-235-5-83/15 od 30.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18352/15 od 24.09.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE STATIČKOG ISPITIVANJA STUBOVA KONTAKTNE MREŽE U STANICI VRBANJA I ČELINAC
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-229-3-77/15 od 22.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 16472/15 od 27.08.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OPREME SA USLUGOM NADOGRADNJE PROBNICE ZA ISPITIVANJE VAZDUŠNE KOČNICE TIP Pdr4A-L
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-231-3-76/15 od 22.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 15886/15 od 18.08.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT 2: SUKCESIVNA NABAVKA ERUPTIVNOG TUCANIKA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-180-3-58/15 od 10.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 14298/15 od 22.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE SUKCESIVNE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA, PRUŽNIH VOZILA I RADNIH MAŠINA SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-167-3-46/15 od 05.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 14296/15 od 22.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IMPREGNISANE MOSTOVSKE GRAĐE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-125-3-28/15 od 05.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13208/15 od 06.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE MJERENJA PRUGE ELEKTRONSKIM MJERNIM KOLIMA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-187-3-60/15 od 16.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13794/15 od 14.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE MJERENJA PARAMETARA KONTAKTNE MREŽE MJERNIM KOLIMA - II put
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-186-3-61/15 od 16.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13822/15 od 14.07.2015.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com