Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TERMOIZOLACIONIH STAKALA I OGLEDALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7--1-170-3-47/15 od 05.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13422/15 od 08.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE ETALONIRANJA MJERNE KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-158-3-41/15 od 26.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12938/15 od 02.07.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE, STARTNE AKU-BATERIJE I SUHI ELEMENTI) I AKU - BATERIJE ZA ELEKTRO - ENERGETSKA POSTROJENJA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-143-3-34/15 od 25.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12748/15 od 30.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ALATA ZA ODRŽAVANJA KONTAKTNE MREŽE, ELEKTRO ENERGETSKIH POSTOJENJA I JAKE STRUJE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-146-3-38/15 od 25.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12752/15 od 30.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA VANJSKE STANIČNE SS UREĐAJE
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-148-3-33/15 od 25.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12754/15 od 30.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA ODRŽAVANJE TK-UREĐAJA
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-147-3-3715 od 25.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12220/15 od 22.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNE VAGONA POSTOLJE Y-25
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-90-3-7/15 od 17.04.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11923/15 od 17.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH KOMPONENTI ZA SS MODULE I MATERIJAL
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-145-3-35/15 od 25.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11878/15 od 16.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IZOLOVANIH LIJEPLJENIH SASTAVA, SUSTAMID VEZICA SA SVIM POTREBNIM DIJELOVIMA I SUSTAMID UMETCI
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-134-3-32/15 od 18.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11710/15 od 12.06.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE MATERIJALA ZA TELEFONSKE VEZE, RADIO STANICE I CENTRALE
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-144-3-36/15 od 25.05.2015.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11694/15 od 12.06.2015.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com