Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE MATERIJALA ZA SANACIJU DIJELA UPRAVNE ZGRADE ZOP-A DOBOJ
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-415-3-204/19 od 24.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1267/20 od 23.01.2020.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MATERIJALA ZA VARENJE, REZNIH I BRUSNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-375-3-181/19 od 27.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 29044/19 od 18.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-364-3-171/19 od 20.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 28596/19 od 13.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TERMOIZOLACIONIH STAKALA I OGLEDALA ZA PUTNIČKE VAGONE
Konkurentski postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-372-3-179/19 od 27.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 28723/19 od 16.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE SERVISIRANJA TK UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-368-3-178/19 od 26.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 28315/19 od 11.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE NAVARIVANJA I OBRADE LIVENIH MONOBLOK TOČKOVA PRUŽNIH VOZILA I RADNIH PRIKOLICA (DIO SPECIFIKACIJE)
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-366-3-175/19 od 22.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 28043/19 od 09.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH MATERIJALA I KOMPONENTE ZA SS UREĐAJE TIP SpDr L30, ESTW L90,SPA-4 I SPA-5-
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-338-3-162/19 od 05.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26454/19 od 26.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH VOZILA PLASSER - THEURER (ELEKTRONSKI MODUL LT 725 CPU/7-2018-3-V01-DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-321-3-156/19 od 31.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26587/19 od 27.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AMORTIZERA STOLICA MAŠINOVOĐE ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-311-3-153/19 od 28.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25713/19 od 15.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-272-3-130/19 od 27.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 24065/19 od 29.10.2019.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com