Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE NAVARIVANJA I OBRADE LIVENIH MONOBLOK TOČKOVA PRUŽNIH VOZILA I RADNIH PRIKOLICA (DIO SPECIFIKACIJE)
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-366-3-175/19 od 22.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 28043/19 od 09.12.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH MATERIJALA I KOMPONENTE ZA SS UREĐAJE TIP SpDr L30, ESTW L90,SPA-4 I SPA-5-
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-338-3-162/19 od 05.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26454/19 od 26.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE PRUŽNIH VOZILA PLASSER - THEURER (ELEKTRONSKI MODUL LT 725 CPU/7-2018-3-V01-DIO SPECIFIKACIJE)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-1-321-3-156/19 od 31.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26587/19 od 27.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AMORTIZERA STOLICA MAŠINOVOĐE ZA LOKOMOTIVU SERIJE 441-
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-2-311-3-153/19 od 28.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25713/19 od 15.11.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ŠPEDITERSKIH USLUGA NA PERIOD OD TRI GODINE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-272-3-130/19 od 27.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 24065/19 od 29.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS"
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-278-3-132/19 od 27.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23667/19 od 24.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOMPLET SKRETNICA 49e1-200 - 6º SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI 2 KOM.
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-267-3-123/19 od 23.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23417/19 od 21.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE STACIONARNIH AKU BATERIJA, STARTNE AKU BATERIJE, SUHI ELEMENTI, BATERIJE ULOŽAKA ZA TK UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-274-3-134/19 od 30.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23205/19 od 17.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
LOT 1: MATERIJALA ZA ZAMJENU DIJELA NAPOJNOG VODA NOVI GRAD I
LOT 2: USLUGA ANGAŽOVANJA VOZILA SA KORPOM

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-238-3-122/19 od 18.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22677/19 od 11.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-241-3-112/19 od 09.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22074/19 od 04.10.2019.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com