Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-155-3-70/18 od 23.07.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 16616/18 od 22.08.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE RAČUNARSKIH ELEKTRONSKIH KARTICA ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-157-3-71/18 od 23.07.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 16425/18 od 20.08.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA DIGITALNE CENTRALE SIMENS HI PATH 4000 I SI 2000
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-139-3-68/18 od 19.07.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 16428/18 od 20.08.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE POMOĆNOG NAPAJANJA (STACIONARNE I STARTNE AKU-BATERIJA) ZA SS I TK
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavjestenje o nabavci broj 1373-7-1-140-3-64/18 od 17.07.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 15639/18 od 06.08.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OPRAVKE APARATA ZA ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE VARA "KRAUTKRAMER USM2" (SEKCIJE ZOP DOBOJ I BANJA LUKA)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-138-3-61/18 od 13.07.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 15254/18 od 01.08.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA VISOKONAPONSKU OPREMU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-82-3-46/18 od 08.05.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 10443/18 od 31.05.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UREĐAJA DU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-83-3-48/18

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 10293/18 od 29.05.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-65-3-39/18

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 9558/18 od 18.05.2018.g.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE OSIGURAČA ZA SS UREĐAJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-74-3-41/18

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 9172/18 od 15.05.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA SUKCESIVNU NABAVKU DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-48-3-26/18 od 11.04.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 8604/18 od 07.05.2018.g.