Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE KOČIONIH UREĐAJA SA ISPITIVANJEM ZA TERETNA KOLA SERIJE "EANS"
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci 1373-1-2-278-3-132/19 od 27.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23667/19 od 24.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOMPLET SKRETNICA 49e1-200 - 6º SA SKRETNIČKOM GRAĐOM, SKRETNIČKIM METALNIM DIJELOVIMA I PRIBOROM NA SKRETNICI 2 KOM.
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-267-3-123/19 od 23.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23417/19 od 21.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE STACIONARNIH AKU BATERIJA, STARTNE AKU BATERIJE, SUHI ELEMENTI, BATERIJE ULOŽAKA ZA TK UREĐAJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-274-3-134/19 od 30.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23205/19 od 17.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
LOT 1: MATERIJALA ZA ZAMJENU DIJELA NAPOJNOG VODA NOVI GRAD I
LOT 2: USLUGA ANGAŽOVANJA VOZILA SA KORPOM

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-238-3-122/19 od 18.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22677/19 od 11.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA REGULATOR NAPONA I PANTOGRAF LOKOMOTIVE SERIJE 441-
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-241-3-112/19 od 09.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22074/19 od 04.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA "BOŽIĆ" KOČNIKE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci 1373-7-1-246-3-116/19 od 11.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22085/19 od 04.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE TRANSFORMATORA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-242-3-114/19 od 09.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22078/19 od 04.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-245-3-115/19 od 11.09.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 21778/19 od 01.10.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH ŠINA 49 E1
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-172-3-90/19 od 22.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18390/19 od 21.08.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH IMPREGNISANIH PRUŽNIH PRAGOVA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-180-3-91/19 od 22.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18389/19 od 21.08.2019.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com