Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE DIJELOVA I KOMPONENTI ZA SOC RAČUNARE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-194-3-97/19 od 26.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18110/19 od 19.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONSULTANTSKIH USLUGA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA RESTRUKTURISANJA ŽELJEZNICA RS AD DOBOJ PRED SUDOM
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-183-3-93/19 od 23.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 17499/19 od 07.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE RUČNOG PRIBORA ZA ZAVARIVANJE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-135-3-75/19 od 20.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 15622/19 od 10.07.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE ETALONIRANJA MJERNE I KONTROLNE OPREME ZA POTREBE RADIONICA OŠV DOBOJ, BANJA LUKA I PRIJEDOR I STD DOBOJ, BANJA LUKA, PRIJEDOR I NOVI GRAD
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-111-3-65/19 od 27.05.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 14056/19 od 20.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE PRETVARAČA I RELEJA ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-116-3-68/19 od 30.05.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 14057/19 od 20​.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE NOVIH ŠINA 49E1
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-102-3-60/19 od 13.05.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13812/19 od 18.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA SUKCESIVNU NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA KOČIONU OPREMU "OERLIKON" ZA PREVENTIVNU OPRAVKU EANS VAGONA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-86-3-52/19 od 08.05.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 13114/19 od 11​.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA SUKCESIVNU NABAVKU SKRETNIČKIH METALNIH DIJELOVA I PRIBORA NA SKRETNICAMA
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-79-3-44/19 od 06.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12773/19 od 07.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MONOBLOK TOČKOVA Ø 920 mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-87-3-53/19 od 08.05.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 12771/19 od 07.06.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE OSOVINA-TRUPACA ZA TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-91-3-55/19 od 10.05.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 11909/19 od 29.05.2019.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com