Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MONOBLOK TOČKOVA Ø 920 mm ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-359-3-151/18 od 27.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2450/19 od 04.02.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-352-3-144/18 od 26.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 2043/19 od 30.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE
LOT 1: ELEKTRONSKIH SKLOPOVA I MODULA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA TIPA SPA-4 I
LOT 2: ELEKRONSKIH SKLOPOVA I MODLA ZA OSIGURANJE PUTNIH PRELAZA TIP SPA-5

Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-348-3-146/18 od 26.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1925/19 od 29.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE MAŠINSKOG REŠETANJA KOLOSJEKA SA ODVOZOM ZAPRLJANOG TUCANIKA NA POGODNU DEPONIJU POMOĆU SPECIJALNIH KOLA-VAGON PREVRTAČ (PRUGA: DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-350-3-143/18 od 26.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1658/19 od 28.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-325-3-137/18 od 21.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1473/19 od 24.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE UPRESAVANJA CILINDARSKIH KOŠULJICA NA DVA DIZEL MOTORA DMV 813/814
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-342-3-141/18 od 25.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1477/19 od 24.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-334-3-139/18 od 18.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1013/18 od 18.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE TK UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-293-3-118/18 od 18.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 27057/18 od 18.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-282-3-114/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26916/18 od 17.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE MAŠINSKOG REŠETANJA KOLOSJEKA SA ODVOZOM ZAPRLJANOG TUCANIKA NA POGODNU DEPONIJU POMOĆU SPECIJALNIH KOLA-VAGON PREVRTAČ (PRUGA: DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-276-3-110/18 od 12.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26139/18 od 10.12.2018.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com