Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE UPRESAVANJA CILINDARSKIH KOŠULJICA NA DVA DIZEL MOTORA DMV 813/814
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-342-3-141/18 od 25.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1477/19 od 24.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE VODOOTPORNIH PLOČA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-334-3-139/18 od 18.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 1013/18 od 18.01.2019.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE MATERIJALA I REZERVNIH DIJELOVA ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE TK UREĐAJA
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-293-3-118/18 od 18.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 27057/18 od 18.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE KOČIONIH PAPUČA OD KOMPOZITNOG MATERIJALA ZA TERETNE VAGONE
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-282-3-114/18 od 16.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26916/18 od 17.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE MAŠINSKOG REŠETANJA KOLOSJEKA SA ODVOZOM ZAPRLJANOG TUCANIKA NA POGODNU DEPONIJU POMOĆU SPECIJALNIH KOLA-VAGON PREVRTAČ (PRUGA: DOBOJ-BANJA LUKA-NOVI GRAD)
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-2-276-3-110/18 od 12.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 26139/18 od 10.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE POPRAVKE DRUMSKO-ŠINSKOG ROVOKOPAČA TIPA MHS-04 OK1
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-274-3-109/18 od 12.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 25127/18 od 03.12.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE DASKE ZA PUTNIČKE I TERETNE VAGONE
Konkurentski zahtjev
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-273-3-107/18 od 09.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 24589/18 od 27.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE ZA
LOT1: SLUŽBENE ODJEĆE ZA ČUVARE-PORTIRE

Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-218-3-91/18 od 24.09.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 24247/18 od 22.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE LOŽ ULJA ZA ZAGRIJAVANJE PROSTORIJA SEKCIJE VUČE VOZOVA DOBOJ I OŠV DOBOJ ZA GREJNU SEZONU 2018/2019 GODINU
Otvoreni postupak
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-247-3-99/18 od 22.10.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23982/18 od 19.11.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA SUKCESIVNE NABAVKE ERUPTIVNOG TUCANIKA (1000 m³)
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-249-3-101/18 od 25.10.2018.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 23984/18 od 19.11.2018.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com