Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-210-3-90/17 od 13.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 22607/17 od 12.12.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIČKIH VAGONA SA REGULATOROM NAPONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-199-3-87/17 od 13.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 21729/17 od 06.12.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PRUŽNE MEHANIZACIJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-205-3-92/17 od 14.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 21438/17 od 04.12.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ELEKTRONSKIH KARTICA O/I I MREŽE ZA SISTEM DU
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - II put
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-203-3-88/17 od 13.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 21299/17 od 01.12.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE RAČUNARSKIH ELEKTRONSKIH KARTICA ZA SISTEM DU.
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-160-3-61/17 od 21.09.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 21070/17 od 29.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PROMOTIVNOG MATERIJALA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-190-3-82/17 od 26.10.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 20162/17 od 15.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE ZAŠTITNE ODJEĆE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU RADNIKA
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-171-3-72/17 od 04.10.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 19447/17 od 06.11.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA KLIPNI KOMPRESOR "WESTINGHOUSE" 243 VC
Otvoreni postupak
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-1-1-144-3-49/17 od 15.09.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18330/17 od 20.10.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE USLUGE OPRAVKE ALTERNATORA PUTNIKIH VAGONA SA REGULATOROM NAPONA
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-2-177-3-75/17 od 06.10.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18328/17 od 20.10.2017.g.​​​

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE SUKCESIVNE NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE PRUŽNE MEHANIZACIJE
Konkurentski zahtjev za dostavu ponude
Veza Obavještenje o nabavci broj 1373-7-1-158-3-60/17 od 21.09.2017.g.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 18326/17 od 20.10.2017.g.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com