Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Teretna kola na željeznici su osnovna sredstva u koja se utovara roba (pošiljka) u cilju pružanja transportne usluge,odnosno prevoza robe od pošiljaoca do primaoca bez promjene fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava. Dakle, u kola treba da se utovari roba ili pošiljka (ako se radi o prevozu živih životinja) i preveze od zahtijevane lokacije pošiljaoca do primaoca bez promjene statusa robe (pošiljke). Imajući u vidu transportne zahtjeve kao složene u smislu pojavnih oblika, količine, dinamike, vremenskih ograničenja, lokacija prihvata i destinacija dopreme, razvoju strukture teretnih kolase pristupa pažljivo. Osnovna funkcija cilja željeznice je da ista raspolaže svojim teretnim kolskim parkom u skladu sa transportnim zahtjevima, a da istovremeno vodi računa o svojoj efektivnosti i efikasnosti.