Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željezničku mrežu Republike Srpske čini ukupno 425 km pruga, u osnovi na dva glavna pružna pravca. Pravac SJEVER-JUG,kao segment koridora Vc povezuje Republiku Srpsku sa Hrvatskom i zemljama sjeverne Evrope na sjeveru, a na jugu sa Federacijom BiH i lukom Ploče na Jadranskom moru. Magistralna pruga ISTOK-ZAPAD tzv. koridor X povezuje RS sa Federacijom BiHi Hrvatskom na zapadu, a na istoku sa Srbijom i dalje sa zemljama Bliskog istoka i jugoistočne Evrope.
Oko 80% pruga je elektrificirano monofaznim sistemom 25 kv, 50Hz. U eksploataciji je više od 95%, a 80% pruga izgrađeno je za osovinsko opterećenje od 22,5 t/osovini.

UKUPNA DUŽINA PRUGA NA TERITORIJI RS 425,439 km
Pruge normalnog kolosijeka 407,300 km
Pruge uzanog kolosijeka 18,139   km
PRUGE U EKSPLOATACIJI 363,912 km
Dvokolosiječne 24,600   km
Jednokolosiječne 339,312 km
PRUGE USTUPLJENE NA KORIŠĆENJE ŽELJEZNICAMA SRBIJE 46,474   km
PRUGE VAN EKSPLOATACIJE 15,053   km
ELEKTRIFICIRANO 306,536 km
NEELEKTRIFICIRANO 57,376   km
PUTNI PRELAZI  278
MOSTOVI 110
PODVOŽNJACI 26
NADVOŽNJACI 10
PROPUSTI 892
TUNELI  14