Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Informacije koje su ovih dana objavili neki mediji stvaraju iskrivljenu sliku o Željeznicama Republike Srpske. 

Tendenciozni prilozi u elektronskim medijima, napisi u novinama i na portalima, neistine ili selektivno korišteni podaci u obradi pojedinih tema nanose štetu preduzeću koje nastoji da privuče komitente, preveze što veće količine robe i tako ostvari neophodne prihode.

U cilju istinitog informisanja javnosti, a u vezi sa objavljenim informacijama o „ulasku privatnog operatera“ na pruge ŽRS, iznosimo sljedeće činjenice:

Prugama u Republici Srpskoj robu ne prevozi privatni kargo prevoznik niti je to moguće po važećem Zakonu o željeznicama. 

ŽRS imaju sklopljene ugovore o primopredaji pošiljaka i kola u željezničkom robnom saobraćaju sa dva privatna operatera iz Hrvatske, PPD Transport i Rail Cargo Carrier-Croatia (RCC), u skladu sa Komercijalnom politikom koju je usvojio Nadzorni odbor. U definiciji ciljeva i mjera Komercijalne politike koje je potrebno preduzeti za njihovo ostvarenje je, između ostalog, razvijanje saradnje sa privatnim operaterima i potpisivanje ugovora o saradnji na granicama u cilju pridobijanja novih roba na prevoz.

Ugovorima je regulisano da se primopredaja na graničnim prelazima Šamac-Slavonski Šamac, Dobrljin-Volinja i Brčko-Drenovci vrši u stanicama smjene saobraćaja, a to su Slavonski Šamac, Volinja i Brčko. U skladu sa tim odredbama ugovora ŽRS vozove preuzimaju u stanicama Slavonski Šamac i Volinja u Hrvatskoj, dok se, zbog nemogućnosti da se to uradi u Drenovcima, vozovi preuzimaju u Brčkom.

Vozove preuzete u stanicama smjene saobraćaja, ŽRS dalje voze našim prugama zarađujući od tog prevoza.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com