Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Tokom nedavno održanog protesta radnika Željeznica Republike Srpske u Banjoj Luci došlo je do dužeg prekida saobraćaja i materijalne štete usljed nesaobraćanja putničkih i teretnih vozova.

Prema Pravilniku 19 o načinu evidentiranja podataka o vanrednim događajima nastalim u željezničkom saobraćaju i o drugim podacima od značaja za bezbjednost željezničkog saobraćaja, Uputstvu 79 o postupanju za slučaj vanrednog događaja, Uputstvu o organizovanju prijavljivanja, isljeđenja, otklanjanja posljedica i evidentiranja vanrednog događaja na području ŽRS i Uputstvu o kućnoj pripravnosti radnika ŽRS, ovo se smatra vanrednim događajem, koji je, u skladu sa procedurama, morao biti prijavljen.

U toku je isljeđenje ovog vanrednog događaja, u sklopu kog se prikupljaju sve informacije o štetama koje je preduzeće pretrpjelo, a radi okončanja ovog vanrednog događaja.

Željeznice Republike Srpske, u saradnji sa Vladom Republike Srpske i Svjetskom bankom, pripremaju plan restrukturiranja ovog preduzeća, kako bi postigle finansijsku stabilnost i zauzele svoje mjesto u mreži evropskih željeznica.

Naglašavamo, realizacija plana restrukturiranja Željeznica Republike Srpske i stvaranja samoodrživog preduzeća je prioritet prioriteta djelovanja u narednom periodu i Uprava preduzeća neće sprovoditi bilo kakve aktivnosti koje bi mogle ugroziti sam proces restrukturiranja ili biti u suprotnosti s njegovim načelima.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com