Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Želјeznice Republike Srpske obaveštavaju zaposlene da je u cilјu isplate dugovanja razlike toplih obroka, regresa, toplih obroka kao i naknade za prevoz u periodu 2011 -2016. godina izvršen obračun duga za sve radnike koji su u radnom odnosu kao i za radnike koji su po bilo kom osnovu raskinuli ugovor o radu.

Obaveze prema zaposlenima po osnovu plata za 2017. godinu u celosti su izmirene od strane Želјeznica Republike Srpske.

Želјeznice Republike Srpske obaveštavaju i pozivaju radnike koji su raskinuli ugovor o radu sa preduzećem, kao i porodice radnika koji su preminuli u periodu 2011 – 2018. godine, da se jave u organizacione jedinice ŽRS u kojima su radili, zbog preuzimanja obračunskih listova.

Po prijemu obračunskog lista svaki radnik Želјeznica Republike Srpske dužan je da: potpiše prijem obračuna, izvrši kontrolu tekućeg računa i dostavi novi ukoliko je promenio banku, izvrši kontrolu obračuna i usaglasi sa personalnom službom.

Za preminule radnike neophodno je da članovi porodice dostave rešenje o nasleđivanju odnosno dopunsko rešenje o nasleđivanju.

Sve primedbe na obračunske listove radnici su dužni dostaviti  Službi za obračun plata ŽRS u roku od 8 dana od prijema obračunskog lista o dugovanju.

Primedbe moraju biti jasne i precizne.

Dodatna pojašnjenja putem telefona 053 209 000 žat lokal: 224

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com