Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Uprava Želјeznica Republike Srpske u cilјu istinitog informisanja pre svega zaposlenih u ŽRS, kao i javnosti u Republici Srpskoj, oglašava se saopštenjem za javnost, kako bi se sprečilo dalјe širenje dezinformacija i plasiranje neistina po pitanju isplate dugovanja prema radnicima iz kredita Svetske banke.

1. Finansijska sredstva iz kredita Svetske banke još uvijek nisu operativna i ne nalaze se na posebnom računu u banci koju je odabralo ministarstvo finansija i trezora BiH.

2. U toku ove sedmice biće usaglašene procedure povlačenja i isplate sredstava između Svetske banke, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva finansija i ŽRS.

3. Izvesno je da će prva uplata kreditnih sredstava iznositi 20 miliona eura i biće utrošena na izmirenje bruto obaveza prema radnicima (bruto obaveza podrazumeva dugovanje prema radniku i pripadajuće poreze i doprinose).

4. Iznos od 20 miliona evra nije dovolјan za izmirenje pomenutih obaveza za sve radnike pa će se uplate vršiti po grupama radnika zavisno od kriterijuma isplate, a koji će biti usaglašen početkom naredne sedmice.

5. Realizaciju prve uplate očekujemo u prvoj polovini oktobra meseca.

6. Ostale uplate očekujemo po utrošku i pravdanju prethodne uplate. Utrošak i pravdanje odobrava konsultant i Svetska banka, nakon čega slijedi naredna uplata. Očekivani protok vremena između dve uplate ne bi trebao biti duži od 30 dana.

Kada su u pitanju jučerašnje najave sindikalnih aktivista, Uprava Želјeznica Republike Srpske, podseća da je u više navrata pozivala sindikate, što i sada čini, da dostave usaglašen prijedlog Kolektivnog ugovora između reprezentativnih sinikat.

Uprava Želјeznica Republike Srpske ima dobru volјu i dalјe je spremna za nastavak pregovora, ali takođe očekuje i od predstavnika sindikata da pregovorima pristupe krajnje odgovorno i ozbilјno.

Kada je u pitanju povećanje plata zaposlenima u Želјeznicama Republike Srpske, to još uvek nije moguće jer izvorni prihodi preduzeća nisu povećani, a što je osnova za bilo kakvo povećanje plata.

Na danas održanom kolegijumu u ŽRS uvrđen je termin za novi sastanak sa predstavnicima sindikata i Uprave Želјeznica Republike Srpske koji će se održati u utorak 2.10.2018. godine.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com