Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Povodom protesta želјezničkih radnika najavlјenog za subotu 14.11.2015. godine, sa mjestom održavanja u banjalučkom parku „Mladen Stojanović“, radi potpunog i objektivnog informisanja javnosti, sadašnja Uprava Želјeznica Republike Srpske ima potrebu i obavezu da istakne da u svom dosadašnjem radu, kao i radu uprave iz prethodnog mandata, nikada nije sprečavala, sankcionisala ili na bilo koji drugi način uticala na slobodnu volјu želјezničkih radnika u javnom istupanju i iskazivanju mišlјenja, stavova i argumenata.

Posebno ako su to pitanja vezana za njihova prava, koja proističu iz radno-pravnog statusa i važećih zakonskih propisa i sve dok se na taj način ne krši zakon i ne nanosi šteta ovom privrednom društvu ili drugim subjektima. Isti stav Uprava ŽRS ima i prema protestima najavlјenim za subotu 14.11.2015. godine.

Nepohodno je istaći da za Upravu ŽRS nije prihvatlјivo, te osuđujemo bilo koji oblik djelovanja i istupanja dijela želјezničkih radnika i pojedinih sindikata, koje je usmjereno na stvaranje loše atmosfere u kolektivu, uticaja na poslovnu politiku, poziv na postupanje koje nije u skladu sa zakonom, kao i svako drugo djelovanje koje nije isklјučivo namijenjeno zaštiti prava želјezničkih radnika, u zakonskim okvirima.

Uprava Želјeznica Republike Srpske razumije sve realne egzistencijalne potrebe i probleme svojih radnika, ali smatramo da organizovanje i održavanje javnih protesta nije način za rješavanje bilo kojeg problema, pa tako ni pitanja koja se tiču prava želјezničkih radnika.

Smatramo da se sva pitanja, koja su kao osnov za zakazivanje protesta istakli sindikalni predstavnici radnika, moraju rješavati u institucionalnim okvirima, kroz razgovore socijalnih partnera, i na sve druge načine koji podrazumijevaju dijalog, uz međusobno uvažavanje, usaglašavanje stavova i kompromis, kao i prihvatanje realnih ekonomskih mogućnosti.

Želјeznice Republike Srpske dijele sudbinu ukupnog privrednog sistema Republike Srpske, te imajući u vidu položaj radnika drugih privrednih društava u RS, želјeznički radnici moraju uvažiti i pozdraviti činjenicu, a šira javnost biti informisana: da im se plata isplaćuje redovno i u punom iznosu, a da im se na teret materijalnih troškova poslovanja, u skladu sa realnim mogućnostima, redovno isplaćuju i druge naknade o kojima mnogi radnici Republike Srpske mogu samo da sanjaju.

To su naknade za prevoz do radnog mjesta u iznosu do 150 KM, topli obrok u iznosu 112 KM, novčana pomoć u slučaju smrti člana porodičnog domaćinstva u iznosu od 480 KM, troškovi sahrane preminulog radnika u iznosu od 480 KM, novčana pomoć porodici u slučaju smrti radnika u iznosu od 550 KM, novčana pomoć u slučaju rođenja djeteta u iznosu koji odgovara prosječnoj plati u Republici Srpskoj za prethodni mjesec (trenutno oko 830 KM), kao i dnevnice za rad na terenu u iznosu koji je utvrđen uredbom Vlade Republike Srpske.

Uz navedene novčane naknade, radnicima je obezbijeđena i sva potrebna zaštitna oprema, sredstva za rad, radna odjeća i obuća, a Uprava obezbjeđuje i sve druge uslove za održavanje redovnog poslovanja, kako funkcionisanje Želјeznica Republike Srpske ne bi bilo dovedeno u pitanje.

U svim navedenim aktivnostima Želјeznice Republike Srpske imaju i podršku Vlade RS i resornog Ministarstva saobraćaja i veza, a opet moramo istaći, ta podrška je često uslovlјena realnim mogućnostima i ekonomskim prilikama koje vladaju u RS i okruženju, što moraju da razumiju i prihvate i sami radnici.

Uprava Želјeznica Republike Srpske poziva sve želјezničke radnike da kod svakog oblika javnog izražavanja stavova ili nezadovolјstva zadrže dostojanstvo, lični integritet, uvažavanje i poštovanje institucija Republike Srpske, zaštitu javne imovine, te imovine i prava drugih lica, kao i da ne dopuste da se njihovi realni socijalni problemi i eventualno nezadovolјstvo po tom pitanju, koristi za svrhe koje nemaju za isklјučivi cilј  zaštitu prava radnika.

Takođe, Uprava ŽRS poziva želјezničke radnike da joj u narednom periodu budu konstruktivan socijalni partner, koji će nam pomoći u našem radu i nastojanju da se Želјeznice Republike Srpske očuvaju i u svakom smislu unaprijede, što je od značaja i javnog interesa  za čitavu Republiku Srpsku, a samim tim da zajednički sačuvamo vaša radna mjesta i prava koja ostvarujete iz radnog odnosa, odnosno da stvorimo realne osnove da ta prava u budućnosti budu i veća.

UPRAVA ŽELjEZNICA RS

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com