Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Putni prelaz na dionici želјezničke pruge Prijedor – Novi Grad u kilometru 151+715 poznatiji kao „trinaestica“, osiguran je andrejevim krstom, trouglom preglednosti i vertikalnim saobraćajnim znacima.

Ugrađena drumska saobraćajna signalizacija i na ovom putnom prelazu, upozorava učesnike u drumskom saobraćaju o nailasku na putni prelaz i obaveznom zaustavlјanju.

Signalizacija je veoma jasna i vidlјiva, a obaveza svakog vozača drumskog vozila je da se zaustavi ispred znaka  STOP prije nego što pređe preko putnog prelaza.

Putni prelaz „trinaestica“ jedan je od najpreglednijih putnih prelaza i obezbijeđen je u skladu sa zakonskim propisima, kao i svi ostali putni prelazi, kojih na prugama Želјeznica Republike Srpske ima ukupno 278.

Nažalost, vozači drumskih vozila i pored jasne signalizacije i dalјe ne poštuju zakonske propise, ugrožavaju svoju i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju, izazivajući svojom nepažnjom i kršenjem zakona udese i nesreće, koje nerijetko odnose lјudske živote.

Voz uvijek ima prednost u odnosu na ostale učesnike u saobraćaju i to je regulisano Zakonom o želјeznicama kao i Zakonom o bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

Poštujući zakonske regulative, učesnici u drumskom saobraćaju,  izbjegli bi sve saobraćajne nezgode, nesreće i tragedije koje se dešavaju.

Nakon svakog vanrednog događaja na pruzi, na lice mjesta su izlazile nadležne Komisije, organi MUP-a kao i nadležni iz Inspektorata RS. Niti u jednom slučaju nakon završetka islјeđenja vanrednog događaja, Želјeznice Republike Srpske nikada nisu dobile niti jedan prigovor za bilo kakav propust, grešku ili odgovornost.

To je jasan pokazatelј da je odgovornost na drugim učesnicima u saobraćaju.

Želјeznice Republike Srpske, JP Putevi Srpske i Grad Prijedor 27.11.2014. godine potpisali su Sporazum o zajedničkoj saradnji na projektu automatskog osiguranja putnog prelaza „trinaestica“ u Prijedoru.

Sporazumom je predviđeno da: JP Putevi RS izvrši neophodne radove na magistralnom putu M-4 Novi Grad – Prijedor, kao i formiranje trake za lijeva skretanja iz pravca Banjaluke sa dovolјnom dužinom akumulacije vozila, da se dogradi traka za desna skretanja iz pravca Novog Grada prema putnom prelazu, kao i dogradnja trake za ubrzanje iz pravca putnog prelaza prema Banjaluci.

Obaveza Grada Prijedora je da izvrši rekonstrukciju lokalnih puteva i raskrsnice u zoni putnog prelaza „trinaestica“.

Obaveza Želјeznica RS bile su sve aktivnosti oko obezbjeđivanja građevinske dozvole u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora, građenju kao i izradi projektne dokumentacije.

Želјeznice Republike Srpske završile su svoj dio posla do sada što podrazumijeva: izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju raskrsnice i projekat za automatsko osiguranje putnog prelaza, dobijene su sve neophodne dozvole, a krajem 2014. godine dobijena je i građevinska dozvola.

Završetkom ovih aktivnosti Želјeznice RS ispunile su svoj dio obaveza čime su se stekli svi neophodni uslovi za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice. O svim preduslovima i poslovima koji su završeni, a koji su bili obaveza ŽRS u decembru 2014. godine obaviješteni su i JP „Putevi RS“ i grad Prijedor.

Kada JP „Putevi Srpske“ i Grad Prijedor izvrše svoj dio obaveza iz Sporazuma za automatsko osiguranje putnog prelaza „trinaestica“ u Prijedoru, moći će se pristupiti ugradnji samog uređaja.

Uređaj za automatsko osiguranje putnog prelaza koji će po projektu biti instalisan na putnom prelazu „trinaestica“ u Prijedoru, predviđa osiguranje prelaza svjetlosnom i zvučnom signalizacijom sa polubranicima, uz dalјinsku kontrolu u stanici Prijedor.

Ovakvo osiguranje je viši stepen osiguranja nego što propisi nalažu na ovom dijelu pruge. Zbog neodgovornog ponašanja učesnika u drumskom saobraćaju, ŽRS su nastojale obezbijediti polubranike, za koje učesnici u drumskom saobraćaju tvrde da će samo na taj način biti bezbjedno osiguran putni prelaz. Iako činjenice o nepoštovanju, nalijetanju i uništavanju polubranika na putnim prelazima gdje su instalisani, od strane  neodgovornih vozača i pješaka, govore drugačije.

Želјeznice RS se nadaju da će učesnici u drumskom saobraćaju poštovati saobraćajne propise i opremu koja je nerijetko na mnogim putnim prelazima do sada uništavana nepažnjom pa čak i namjerno.

Uređaj za automatsko osiguranje putnog prelaza u Prijedoru donacija je češke firme „AŽD“ Želјeznicama RS i koristi se na prugama Češke, Slovačke, Srbije kao i drugim evropskim prugama.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com