KONTAKTI

Uprava preduzeća

Slađan Jović, master ekonomije

Generalni direktor i predsjednik Uprave

kabinet@zrs-rs.com

+387 53 241 368

+387 53 222 247

Dragan Zelenković, dipl. inž. saobraćaja

Izvršni direktor Poslova infrastrukture

infra@zrs-rs.com

+387 53 209 024

+387 53 241 425

Željko Radić, dipl. inž. mašinstva

Izvršni direktor Poslova operacija

prevoz@zrs-rs.com

+387 53 241 192

+387 53 200 881

Skupština akcionara

Milan Pavlović

Predsjednik Skupštine akcionara

+387 53 209 020

+387 53 209 020

nadzorniodborzrs@gmail.com

Nadzorni odbor

Dijana Kalenić

Predsjednik Nadzornog odbora

+387 53 209 020

+387 53 209 020

nadzorniodborzrs@gmail.com

Stanice za prodaju voznih karata međuentitetski i unutrašnji saobraćaj

Stanica Banja Luka

+387 51 336 411

Stanica Doboj

+387 53 209 009

Stanica Dobrljin

+387 52 775 103

Stanica Dragalovci

+387 53 290 027

Stanica Kzarac

+387 52 320 171

Stanica Novi Grad

+387 52 752 150

Stanica Omarska

+387 52 333 302

Stanica Prijedor

+387 52 211 021

Stanica Stanari

+387 53 290 027

Stanica Ukrina

+387 51 336 400

lok. 7500

Stanica Čelinac

+387 51 551 055

Stanica Brezičani

+387 52 339 917

Stanica Vrbanja

+387 51 300 841

Stanica Jošavka

+387 51 336 400

lok. 7200

Stanica Ostružnja

+387 53 209 000

lok. 464

Stanica Petrovo Novo

+387 53 260 202

Stanica Piskavica

+387 51 390 096

Stanica Potkozarje

+387 51 395 234

Stanica Prisoje

+387 51 336 400

lok. 7600

Stanica Ramići

+387 51 392 287

Stanica Snjegotina

+387 51 336 400

lok. 7400

Stanica Sočkovac

+387 53 209 000

lok. 7400

+387 53 255 342

Stanica Srpska Kostajnica

+387 53 209 000

lok. 248

Stanica Stanovi

+387 53 209 000

lok. 221

Stanica Suvo Polje

+387 53 209 000

lok. 208