RADIONICA PRIJEDOR

Radionica Prijedor vrši tekuće i investiciono održavanje teretnih vagona svih tipova i serija. Kapaciteti radionice na godišnjem nivou su 1.100 kola redovne i više hiljada tekuće opravke.

Raspolaže modernizovanom opremom za ispitivanje odbojno-vlačne naprave i elemenata kočionog sistema. U sastavu radionicenalazi se modernizovana mašinska oprema za obradu svih vrsta profila točkova željezničkih vozila. Tehnološki proces investicionog održavanja u ovoj radionici obavlja se po najvišim standardima TSI normi kao i internih uputstava i pravilnika ŽRS.

Tehnološki proces investicionog održavanja teretnih vagona uslovljen je mehaničkim procesom skidanja korozije sa oplate kola (pjeskarenje). Radionica raspolaže zasebnom tehnološkom cjelinom za obradu i navlačenje svih tipova točkova naosovine željezničkih vozila.

Radionica Prijedor posjeduje sertifikat ISO 9001:2000