TERETNI SAOBRAĆAJ

Opšti uslovi

  • Željeznice Republike Srpske a.d.

  • Sektor za željezničke komercijalne poslove

  • Ulica Svetog Save 71, 74000 Doboj

  • Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

  • +387 53 242 070

  • marketing@zrs-rs.com


Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Na godišnjem nivou ŽRS a.d.Doboj preveze oko 5 000 000 tona raznih vrsta roba, od toga oko 50 % čine robe za izvoz, 20% robe u uvozu i 30% robe u tranzitu.

Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prevoz stvari se vrši kao pojedinačne pošiljke, grupe kola i maršrute. Ugovori se sklapaju na osnovu odredbi Tarife za prevoz stvari RT- 131, dio 1, gdje su definisani opšti, posebni i dodatni uslovi za prevoz stvari. Tarifa za prevoz stvari je javna i može se dobiti na uvid u Željeznicama Republike Srpske a.d.Doboj u Sektoru za tarife kontrolu prihoda i obračun.