10.12.2022

Bujične vode ugrožavaju odvijanje željezničkog saobraćaja

Bujične vode ugrožavaju odvijanje željezničkog saobraćaja

Zbog izlivanja bujičnih voda na području grada Prijedora u 18 časova i 30 minuta iz preventivnih razloga, primenjujući mere u situacijama elementarnih nepogoda u Republici Srpskoj a kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti željezničkog saobraćaja, zatvorena je deonica pruge Prijedor – Omarska.

Sve raspoložive ekipe za održavanje pruga Željeznica Republike Srpske nalaze se na terenu, postupajući po uputstvima Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i prate situaciju. Pruga za sada još uvek nije ugrožena, iako je voda pored saobraćajnica opkolila i prugu na pojedinim deonicama.

Angažovane nadlezne službe Željeznica Republike Srpske su na terenu i u stalnom kontaktu sa Civilnom službom grada Prijedora, prate situaciju sa kretanjem površinskih voda ali i vodostaja reka u rejonu pruge na području grada Prijedora.

Željeznice Republike Srpske zahvaljuju se na razumevanju i strpljenju svim korisnicima željezničkih usluga, dok traje vanredna situacija uzrokovana elementarnom nepogodom na području grada Prijedora.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Bujične vode ugrožavaju odvijanje željezničkog saobraćaja