06.05.2022

Hemijsko uništavanje korova na području Doboja

Hemijsko uništavanje korova na području Doboja

Željeznice Republike Srpske obavještavaju stanovništvo koje živi ili se kreće u neposrednoj blizini pruge, da će radnici Sekcije za održavanje pruga Doboj, od 10. 05. 2022. godine do 12. 05. 2022. godine vršiti hemijsko tretiranje korova na pruzi na području Doboja.

Uništavanje korova na dijelu pruge koji održava Sekcija ZOP Doboj, vršiće se na trasi pruge Srpska Kostajnica – Prisoje km: 6+438+42+275, dana 10. 05. 2022. godine i Stanično područje stanice Doboj km: 84+117-87+100, dana 11. i 12. 05. 2022. godine.

Tretiranje korova biće vršeno hemijskim sredstvima na bazi totalnog herbicida/aktivne materije glifosata-monoizopropilamino soli/ razrijeđen sa vodom, motornom pumpom i ručnim prskalicama uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Navedena materija se nalazi na listi dozvoljenih herbicida.

U promet je stavljena Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske broj: 321 - 01 – 470/2012 – 11 od 11. 02. 2013. godine i Dozvolom za promet u Republici Srpskoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 12. 03. 3 – 330 – 1925/16 od 06. 07. 2016. godine i broj: 12. 03. 3. – 330 – 1925 – 1/16 od 23. 02. 2017. godine.