28.07.2023

Mašinsko regulisanje koloseka

Mašinsko regulisanje koloseka

Želјeznice Republike Srpske obaveštavaju sve učesnike u drumskom saobraćaju da je u toku izvođenje planiranih radova, na putnom prelazu u km 27+032 pruge Doboj - Banja Luka, prema ulazu u pravcu EFT Rudnika u Stanarima.

Radovi na mašinskom regulisanju koloseka na putnom prelazu na području stanice Stanari, planirano je da budu završeni danas do 13 časova.

Imajući u vidu da će se u okviru planiranih radova vršiti i demontaža gumenih panela na putnom prelazu na deonici pruge Doboj-Banja Luka, obaveštavamo učesnike u drumskom saobraćaju da dok traju radovi, koriste alternativne pravce, odnosno susedne putne prelaze.

Želјeznice Republike Srpske se zahvalјuju na strplјenju i razumevanju svim učesnicima u saobraćaju, dok traju radovi na mašinskom regulisanju koloseka na putnom prelazu na području opštine Stanari.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Mašinsko regulisanje koloseka