22.03.2024

Radovi na sanaciji putnog prelaza u Boljaniću

Radovi na sanaciji putnog prelaza u Boljaniću

Željeznice Republike Srpske obaveštavaju javnost da u okviru redovnog održavanja pruga i putnih prelaza, u utorak 26.03.2024. godine počinju radovi na sanaciji putnog prelaza u naselju Boljanić, na deonici pruge Petrovo Novo – Doboj.

Radovi na putnom prelazu u naselju Boljanić, podrazumevaju kompletnu zamenu starih dotrajalih patosnica sa novim savremenim gumenim patosnicama, čime se podiže nivo bezbednosti drumskog i željezničkog saobraćaja na putnim prelazima.

U periodu dok traju sanacioni radovi od 26.03. do 01.04. 2024. godine, putni prelaz u km 43+628 na delu pruge Petrovo Novo – Doboj biće zatvoren za drumski saobraćaj.

Drumski saobraćaj sa regionalnog puta Petrovo Novo – Doboj, biće preusmeren na lokalni put Boljanić – Karanovac.

Željeznice Republike Srpske se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju svim učesnicima u drumskom saobraćaju dok traju planirani radovi.