06.09.2022

Saopštenјe za javnost

Saopštenјe za javnost

Jutros u 07:45 časova na pruzi Doboj – Novi Grad između stanica Ramići i Potkozarje, na putnom prelazu „ Radinjača“došlo je do vanrednog događaja, naleta putničkog voza na motorno putničko vozilo koje se nalazilo na putnom prelazu.

Na sreću povređenih u ovom vanrednom događaju nije bilo.

Putnički voz se kretao iz pravca Banja Luke prema Novom Gradu.

Mašinovođa je uvidevši vozilo na putnom prelazu postupio po propisinma, davao zvučne signale upozorenja i pristupio kočenju, ali se udes nažalost nije mogao izbeći.

Na lice mesta po prijavi vanrednog događaja, odmah su izašle nadležne službe Hitne pomoći i Ministarstva unutrašnjih poslova RS kao i Komisija za vanredne događaje Želјeznica Republike Srpske.

Putni prelaz „Radinjača“ osiguran je saobraćajnim znacima i trouglom preglednosti.

Uviđaj je završen a želјeznički saobraćaj uspostavlјen u 9 časova i 15 minuta.

Želјeznice Republike Srpske ponovo apeluju na sve učesnike u saobraćaju, da vožnju prilagode uslovima puta i vremena, obavezno se zaustave ispred putnog prelaza poštujući saobraćajnu signalizaciju, jer će se samo na taj način izbeći i smanjiti nezgode i udesi, koji mogu imati tragične posledice.

Preventivne aktivnosti u okviru kampanje „Oprezni paze na pružne prelaze“ su u toku sa cilјem povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj sa akcentom na putne prelaze.

Preventivnim aktivnostima želi se uticati na promenu stavova i buđenja svesti i lične odgovornosti, kod svih učesnika u saobraćaju, prilikom kretanja putem koji prelazi preko i pored želјezničke pruge.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Saopštenјe za javnost alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Saopštenјe za javnost alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Saopštenјe za javnost alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Saopštenјe za javnost