12.01.2020

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Želјeznice Republike Srpske izražavaju iskreno žalјenje i ovim putem upućuju najiskrenije saučešće porodici, zbog tragičnog ishoda koji se dogodio prilikom udesa na putnom prelazu između Banjaluke i Ramića u naselјu „Derviši“, kada je na prugu ispred voza ŽFBiH izleteo putnički automobil.

Nakon završetka uviđaja utvrđeno je da je uzrok ovog vanrednog događaja nepažnja vozača drumskog vozila.

Putni prelaz u naselјu „Derviši“ obezbeđen je Andrejevim krstom, znakom stop i touglom preglednosti, a to je nivo osiguranja koji je prema zakonskim odredbama utvrđen na osnovu frekvencije saobraćaja na ovom delu ukrštanja puta i pruge.

Podsećamo, da na prugama Želјeznica Republike Srpske, nema neobezbeđenih putnih prelaza i da su svi putni prelazi, obezbeđeni u skladu sa zakonskim propisima.

Želјeznice Republike Srpske, kao i bilo koje druge želјeznice u svetu, nisu u obavezi da svaki putni prelaz obezbede branicima ili polubranicima, već je prema propisanim zakonskim odredbama, način i nivo osiguranja putnog prelaza određen na osnvu kategorije puta, dopuštene brzine na pruzi i gustine drumskog saobraćaja, što je definisano zakonom i propisima koji uređuju oblast želјeznica.

Od 248 putnih prelaza, koliko ih je ukupno na prugama normalnog koloseka Želјeznica RS koje su u eksploataciji, 23 putna prelaza osigurana su svetlosno-zvučnom signalizacijom (sa ili bez polubranika), 13 putnih prelaza je osigurano mehaničkim branicima (kojima rukuje čuvar prelaza), dok su preostali putni prelazi osigurani saobraćajnim znakovima i „trouglom preglednosti“.

U cilјu povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, na mestu ukrštanja puta i želјezničke pruge u nivou, Želјeznice Republike Srpske realizuju različite projekte odnosno nivoe osiguranja putnih prelaza.

Želјeznice Republike Srpske su u skladu sa Zakonom o Želјeznicama RS, član 49 i Pravilnikom 322 o načinu ukrštanja želјezničke pruge i puta, pokrenule aktivnosti na smanjenju ukupnog broja putnih prelaza. Pored tri putna prelaza, koja su zatvorena 2018. godine, planirano je trajno zatvaranje za još 73, ali za to je neophodna i podrška lokalnih zajednica, koje moraju dati saglasnost prilikom ukidanja svakog putnog prelaza kao i saglasnost upravlјača puta.

Moramo podsetiti javnost da ni u jednom vanrednom događaju nije utvrđena odgovornost Želјeznica Republike Srpske nego drugih učesnika u saobraćaju, na putnim prelazima, u ovakvim slučajevima vozača drumskih vozila. Iz svih ovih razloga, Želјeznice Republike Srpske još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno odgovorni i savesni, poštujući saobraćajne propise kako bi sačuvali svoju, ali i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.