18.01.2019

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Željeznice Republike Srpske danas počinju sa izmirivanjem preostalih dugovanja prema bivšim radnicima, koji su u ranijem periodu iz različitih razloga napustili Željeznice Republike Srpske.

Nakon što je završena procedura provere i odobrenja zahteva za povlačenje druge tranše kreditnih sredstava Svetske banke, u projektu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske, druga tranša u iznosu od 9 miliona eura od danas je operativna.Pored zaostalih dugovanja prema bivšim radnicima, finansijskim sredstvima iz druge tranše kredita Svetske banke, uporedo će biće izmirena i dugovanja prema Poreskoj upravi Republike Srpske.

Finansijskim sredstvima iz druge tranše kredita biće izmirena dugovanja po osnovu toplog obroka, regresa, prevoza kao i naknade za tkz. kilometar sat.

Sve aktivnosti u projektu restrukturisanja Željeznica Republike Srpske, provode se uz podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza RS, kao i stručnog tima Svetske banke.