12.03.2020

U dane vikenda počinje redovno saobraćanje međuentitetskih brzih vozova

U dane vikenda počinje redovno saobraćanje međuentitetskih brzih vozova

Želјeznice Republike Srpske obaveštavaju korisnike putničkog međuentitetskog želјezničkog saobraćaja, o informaciji iz Želјeznica FBiH o promeni datuma početka saobraćanja vozova na relaciji Sarajevo – Bihać i Bihać – Sarajevo, nakon završetka radova na sanaciji klizišta na delu pruge u Ljeskovim Vodama.

Međuentiteski brzi voz na relaciji Sarajevo – Bihać, redovno saobraćanje počinje u subotu 14.3.2020. godine.

Međuentitezski brzi voz na relaciji Bihać – Sarajevo redovno saobraćanje počinje u nedelјu 15.3.2020. godine.