03.03.2022

U toku aktivnosti na izdavanju novih Ugovora o radu ŽRS

U toku aktivnosti na izdavanju novih Ugovora o radu ŽRS

Poštujući preuzete obaveze iz međunarodnog ugovora sa Svetskom bankom u okviru projekta restrukturisanja, na osnovu preporuke Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i konačnog definisanja radno - pravnih odnosa, Uprava Željeznica Republike Srpske je 25. novembra 2021. godine usvojila Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Željeznica Republike Srpske.

Iz razloga određenih ograničenja, odnosno novim izmenama u Zakonu o radu Republike Srpske, kao i načinom obračuna i usaglašavanja koeficijenata, proces izdavanja Ugovora o radu zaposlenima u Željeznicama Republike Srpske delimično je usporen, ali su problemi koji su se javljali i otežavali rešavanje radno – pravnog statusa zaposlenih u okviru nove organizacije prevaziđeni.

S tim u vezi, obaveštavaju se zaposleni u Željeznicama Republike Srpske, da je sa današnjim danom izdato ukupno 520 novih Ugovora o radu.

Očekivanja su da do kraja meseca marta, proces izdavanja Ugovora o radu bude u potpunosti završen.

Ukoliko u toku aktivnosti na izdavaju novih ugovora bude dolazilo do određenih poteškoća ili neusaglašenosti, isti će se rešavati kroz izmene u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, kao i izmene Pravilnika o radu Željeznica Republike Srpske.