19.02.2023

Vanredni događaj u stanici Šamac

Vanredni događaj u stanici Šamac

Danas u 12 časova i 56 minuta na području stanice Šamac, došlo je do vanrednog događaja, uslјed iskliznuća prvog od 24 prazna vagona teretnog voza Želјeznica Republike Srpske, koji je saobraćao na relaciji Slavonski Šamac – Šamac.

Nadležne službe Želјeznica Republike Srpske su na licu mjesta zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gde se utvrđuje uzrok ovog vanrednog događaja.

Dok traje uviđaj, dionica pruge Slavonski Šamac – Šamac zatvorena je za želјeznički saobraćaj.

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske vrše usmjeravanje drumskih vozila sa putnog prelaza, na alternativne pravce dok traje uviđaj.

Želјeznice Republike Srpske se zahvalјuju na strplјenju i razumjevanju svim učesnicima u saobraćaju, dok traju aktivnosti na ponovnom uspostavlјanju želјezničkog i drumskog saobraćaja.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Vanredni događaj u stanici Šamac alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Vanredni događaj u stanici Šamac alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Vanredni događaj u stanici Šamac