08.08.2023

Završna ispitivanja uređaja osiguranja na putnom prelazu „Zalužani“

Završna ispitivanja uređaja osiguranja na putnom prelazu „Zalužani“

Želјeznice Republike Srpske obaveštavaju javnost da će se u četvrtak 10.08.2023. godine u periodu od 10 do 13 časova, na putnom prelazu „Zalužani“ na području grada Banjaluka, u okviru priprema za puštanje u probni rad novog savremenog elektronskog uređaja osiguranja, vršiti neophodna ispitivanja funkcionalnosti.

Radove na funkcionalnom ispitivanju novougrađenog elektronskog uređaja za osiguranje putnog prelaza, vršiće Komisija za interni tehnički pregled Želјeznica Republike Srpske.

Aktivnosti na ispitivanju funkcionalnosti uređaja izvodiće se u realnim uslovima, upotrebom pružnog vozila na delu pruge u zoni putnog prelaza, zbog čega će u navedenom terminu povremeno dolaziti do zastoja u drumskom saobraćaju i zadržavanja vozila ispred putnog prelaza.

Želјeznice Republike Srpske se zahvalјuju na strplјenju i razumevanju svim učesnicima u drumskom saobraćaju, dok traju planirani radovi na putnom prelazu „Zalužani“ na području grada Banjaluka.

Unapređenje, modernizaciju i podizanje višeg nivoa bezbednosti na putnim prelazima, Želјeznice Republike Srpske realizuju u skladu sa finansijskim mogućnostima i planom aktivnosti na povećanju bezbednosti odvijanja drumskog i želјezničkog saobraćaja, preko putnih prelaza.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Završna ispitivanja uređaja osiguranja na putnom prelazu „Zalužani“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Završna ispitivanja uređaja osiguranja na putnom prelazu „Zalužani“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Završna ispitivanja uređaja osiguranja na putnom prelazu „Zalužani“ alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Završna ispitivanja uređaja osiguranja na putnom prelazu „Zalužani“